EFTERSÖKSRAPPORT

Tips: Använd TAB eller ENTER för att förflytta dig till nästa fält och SHIFT-TAB eller SHIFT-ENTER till föregående fält.
När Regnr fyllts i hämtas automatiskt hundens ras och namn från Hunddata. Om hunden är utländsk och/eller inte är registrerad i Hunddata kryssar du i rutan för "Finns ej i hunddata".

Rapporten kan redovisas helårs-, halvårs- eller kvartalsvis under ett och samma kalenderår (1/1-31/12), alltså ej jaktårsvis. Hur ofta man vill lämna rapport kan bero på hur många eftersök som görs.

 
Reg.nr:   Finns ej i hunddata:  Hundens kön:    Eftersöksperiod:   
Ras:   Hundens namn:
Ägare: Epostadress:


Antal utförda eftersök (inkl. kontrollsök)

Eftersök över 300 m

Älg: Kronhjort: Dovhjort:
Rådjur: Vildsvin: Annat:
Totalt:

Hets*: Ställande: Avfångat av hunden:
Skäller dött vilt: Rapporterar dött vilt:
Viltet funnet: Viltet ej funnet: Kontrollsök:

Eftersök under 300 m

Älg: Kronhjort: Dovhjort:
Rådjur: Vildsvin: Annat:
Totalt:

Hets*: Ställande: Avfångat av hunden:
Skäller dött vilt: Rapporterar dött vilt:
Viltet funnet: Viltet ej funnet: Kontrollsök:

* Hets = hunden har under pågående spårning släppts (t.ex. efter en .varm. sårlega) för att självständigt och under skallgivning fortsätta förföljandet till dess viltet är ställt eller avfångat.

Genom att fylla i och skicka in eftersöksrapporten godkänner du samtidigt att Svenska Schweisshundklubben lagrar dina personuppgifter i syfte att sammanställa och redovisa inskickade data.