EFTERSÖKSRAPPORT

Tips: Använd TAB eller ENTER för att förflytta dig till nästa fält och SHIFT-TAB eller SHIFT-ENTER till föregående fält.
När Regnr fyllts i hämtas automatiskt hundens ras och namn från Hunddata. Om hunden är utländsk och/eller inte är registrerad i Hunddata kryssar du i rutan för "Finns ej i hunddata".

Rapporten kan redovisas helårs-, halvårs- eller kvartalsvis under ett och samma kalenderår (1/1-31/12), alltså ej jaktårsvis. Hur ofta man vill lämna rapport kan bero på hur många eftersök som görs.

Skickas in senast sista februari året efter rapportåret.

Rapporten skickas in genom att klicka på knappen 'Skicka in eftersöksrapport' längst ner på sidan.

 
Reg.nr:   Finns ej i hunddata:  Hundens kön:    Eftersöksperiod:   
Ras:   Hundens namn:
Ägare: Epostadress:


Antal utförda eftersök (inkl. kontrollsök)

OBS! Summan av 'Viltet funnet' och 'Viltet ej funnet' ska vara lika med siffran i rutan för 'Totalt'.
Med 'Spårålder' menas hur lång tid efter påskjutningen som eftersöket påbörjas.


Eftersök över 300 m

Älg: Kronhjort: Dovhjort:
Rådjur: Vildsvin: Annat:
Totalt:   Varav kontrollsök: 

Hets*: Ställande: Avfångat av hunden:
Skäller dött vilt: Rapporterar dött vilt:
Viltet funnet: Viltet ej funnet:
Spårålder:0-6 timmar:  6-12 timmar:    Mer än 12 timmar:  Okänt antal timmar:


Eftersök under 300 m

Älg: Kronhjort: Dovhjort:
Rådjur: Vildsvin: Annat:
Totalt:   Varav kontrollsök: 

Hets*: Ställande: Avfångat av hunden:
Skäller dött vilt: Rapporterar dött vilt:
Viltet funnet: Viltet ej funnet:
Spårålder:0-6 timmar:  6-12 timmar:    Mer än 12 timmar:  Okänt antal timmar:

* Hets = hunden har under pågående spårning släppts (t.ex. efter en varm sårlega) för att självständigt och under skallgivning
minst med viltet inom synhåll fortsätta förföljandet till dess viltet är ställt eller avfångat.

Genom att fylla i och skicka in eftersöksrapporten godkänner du samtidigt att Svenska Schweisshundklubben lagrar dina personuppgifter i syfte att sammanställa och redovisa inskickade data.